cancelation

ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

1. בעל פה – בשיחת טלפון עם נציג – 03-9155103 או בהודעה בעל פה במקום העסק 

2. פנייה ביישומון וואטסאפ שמספרו –050-370-2333

3. פנייה באמצעות מייל לכתובת altraisrael1@gmail.com

4. באמצעות האתר – בטופס הייעודי שבעמוד ביטול עסקה

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר הזמנה/חשבונית ומס’ טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל.

    נוסף לסל בהצלחה:

    לתשלום
    Altra Running Israel האתר הרשמי