סינון:  סינון

לשונית חדשנית שמצמידה בנוחות את הגייטר לנעל השטח.