תקנון מבצע

תקנון מבצע “עד 50% הנחה על פריטים נבחרים”– בחנויות ובאתר Altra

1.      תיאור המבצע

הנחה בשיעור של עד 50% הנחה פריטים נבחרים של המותג Altra (“המותג“) המשתתפים במבצע (כמפורט להלן). יובהר כי ההנחה כאמור תחושב ממחירו המלא של המוצר (לפני מבצעים והנחות אחרים).

2.      תקופת המבצע

המבצע יחל ביום 14.7.2024 ויימשך עד ליום 18.8.2024 או עד גמר המלאי (כמפורט להלן), לפי המוקדם מבניהם.

3.      תנאי להשתתפות במבצע

ההשתתפות במבצע היא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד. הצטרפות למועדון וחברות במועדון כפופה לתנאי מועדון הלקוחות הנמצא באתר האינטרנט של המותג בכתובת https://altrarunning.co.il (“האתר“).

4.      החנויות והמוצרים המשתתפים במבצע

המבצע תקף לרכישות שיבוצעו באתר האינטרנט של המותג בלבד. המבצע תקף רק על פריטים נבחרים המשתתפים במבצע ואשר מסומנים ככאלו.

5.      תנאים נוספים

5.1.        המבצע נערך על ידי וי.אפ.ישראל (אפארל) בע”מ (“החברה“), מרחוב עמל 14, פארק תעשיות אפק, ראש העין.

5.2.        אין כפל מבצעים והנחות.

5.3.        לא ניתן לרכוש במבצע ברכישה סיטונאית.

5.4.        לא ניתן יהיה לקבל הנחה על מוצרים שנקנו לפני תחילת תקופת המבצע והוחזרו או הוחלפו.

5.5.        מלאי מינימום לפריטים המשתתפים במבצע: 900 יח’.

5.6.        מינימום פריטים בהנחה מקסימלית: 900 יח’.

5.7.        החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את המבצע לעיל, בהודעה שתפורסם ללקוחותיה באתר, וללקוחות לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בקשר למבצע, שינויו או ביטולו.

5.8.        בכל מקרה בו יפר הלקוח את הוראות תקנון זה או אם יתעורר חשש לניצול או שימוש לרעה, תהא החברה רשאית למנוע מהלקוח להשתתף במבצע, ולא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה בעניין זה.

5.9.        החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו במבצע ייעשו בהתאם לתנאי מדיניות החלפות והחזרות כמפורט באתר, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

5.10.     השימוש בתקנון זה בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

5.11.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.12.     על רכישות באתר, לרבות במסגרת המבצע כאמור, יחולו בנוסף להוראות תקנון זה גם הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

5.13.     כל מחלוקת שתתעורר בקשר עם המבצע תידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, ובו בלבד.

 

נוסף לסל בהצלחה:

לתשלום
Altra Running Israel האתר הרשמי